+31 (6) - 41 37 41 02 g.remmers@habitus.nu

Habitus - zorg voor onze leefomgeving

Habitus zet zich in voor een gezonde ontwikkeling van leefgebieden, op uiteenlopende schaalniveaus. Leefgebieden – habitats – kunnen regio’s zijn, grensgebieden tussen stad en land, bedrijventerreinen, stadscentra, wijken of straten. Maar ook het lichaam is een leefgebied. Habitus richt zich daarbij speciaal op de betekenis die landbouw en voedsel kunnen hebben voor deze leefgebieden, economisch, sociaal en ruimtelijk. Habitus levert de procesarchitectuur opdat de ontwikkeling van deze habitats gezond blijft of wordt, en een inspirerende bijdrage vormt voor de maatschappij.

Lees meer

Onze Habitus is cruciaal voor onze planeet – onze habitat. Onze habitus: dat is de wijze waarop wij in de wereld staan, onze opvattingen, onze waarden, onze persoonlijkheidskenmerken, onze organisatievormen, netwerken, codes, gedragingen, acties en maatschappelijke instanties. Maar bovenal: hoe jij en ik elke dag ons bewust zijn van het feit dát het uitmaakt hoe we ons opstellen en verhouden tot een ander, tot de plek waar we leven. En dat we daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat maakt het verschil tussen een levenloze en een levendige planeet, tussen een tobberige regio en een ondernemende regio, tussen een mooie straat en een kille, anonieme straat, tussen een dood huis en een liefdevol huis. Tussen een verzwakt lichaam en stralend lichaam. Het speelt op alle habitatniveaus, groot of klein.

Groene steden

Lang was landbouw strikt gescheiden van het platteland. Sinds ongeveer de eeuwwisseling is daar een kentering in gekomen: landbouw trekt nadrukkelijk de stad in. Het verlangen naar vergroening in allerlei soorten en maten is voelbaar, varierend van groene daken in het stadscentrum en op bedrijventerreinen, de moestuinen in achterstandswijken, recreatieve voorzieningen op en bij boerderijen in stadsrandzone’s,  glastuinbouw die Local4Local gaat, tot agrarische bedrijven die het voedsel bij je thuisbezorgen. Groen dat impact heeft op de kwaliteit van de leefomgeving, de sociale cohesie, de gezondheid, de economie. Tot nieuwe ondernemersvormen leidt. Of je het nu stadslandbouw noemt of metropolitane landbouw: HABITUS heeft 25 jaar ervaring met ontwikkelprocessen in al deze domeinen.

Personalised Food

We worden bedolven onder voedingsadvies, maar in toenemende mate twijfelen we of dat wat we eten écht bij ons past. Zijn de algemene voedingsrichtlijnen wel specifiek genoeg? Kan de medische sector wel voldoende gedegen vaststellen wat ik als individu nodig heb? En kan de land- en tuinbouwsector leveren wat ik nodig heb? De veronderstelling is dat er veel gezondheid te winnen is als we beter weten wat we het best kunnen eten. En het vervolgens ook gaan doen.

HABITUS werkt aan een programmatische aanpak om de uiteenlopende vragen in Personalised Food te tackelen, en meerwaarde te creëren voor patiënten en consumenten, wetenschap en voedselproducenten.

Like ons op Facebook

Tweets