+31 (6) - 41 37 41 02 g.remmers@habitus.nu

Personalised Food

Voedsel dat werkt voor MIJ

Voedsel dat werkt voor MIJ

Dat is de kern van Personalised Food.

We worden bedolven onder voedingsadvies, maar in toenemende mate twijfelen we of dat wat we eten écht bij ons past. Zijn de algemene voedingsrichtlijnen wel specifiek genoeg? Kan de medische sector wel voldoende gedegen vaststellen wat ik als individu nodig heb? En kan de land- en tuinbouwsector leveren wat ik nodig heb? De veronderstelling is dat er veel gezondheid te winnen is als we beter weten wat we het best kunnen eten. En het vervolgens ook gaan doen.

De aanpak

HABITUS werkt aan een programmatische aanpak om de uiteenlopende vragen in Personalised Food te tackelen, en meerwaarde te creëren voor patiënten en consumenten, wetenschap en voedselproducenten.

Personalised Food in een notedop

InnovatieNetwerk, Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en Habitus hebben samen een animatiefilm (2’30” min) geproduceerd, die beeldend weergeeft waar Personalised Food over gaat. De uitdaging is: vertrouwen opbouwen, samenwerken, en kennis uitwisselen. Tussen patiënten, de medische en zorg sector, en de voedselproducerende sector. De animatie is ook in het Engels en Duits beschikbaar.

De inhoud is gebaseerd op het rapport ‘Verkenning van het Business Potentieel van Personalised Food‘ – zie onder voor diverse download opties. van het rapport.

Verkenning van het Business Potentieel van Personalised Food

Dit project brengt 3 urgenties bij elkaar. Aanleiding is de wens van patiënten en burgers om zichzelf te kunnen voeden met voedsel dat echt bijdraagt aan hun gezondheid. Anderzijds heeft de Nederlandse tuinbouwsector behoefte aan nieuwe economische perspectieven. En tot liggen er biomedische onderzoeksresultaten op de plank die een basis kunnen vormen voor voedsel op maat: Personalised Food. Deze ‘not so usual suspects’ trokken in 2014 met elkaar op. Resultaten en reflectie zijn te vinden in de video’s hieronder, gemaakt tijdens de InnovatieArena Personalised Food, van 13 mei 2014, te Almere. Gaston Remmers was in zijn rol als lector aan CAH Almere projectleider van deze verkenning.

Lees meer

Dit project brengt 3 urgenties bij elkaar. Aanleiding is de wens van patiënten en burgers om zichzelf te kunnen voeden met voedsel dat echt bijdraagt aan hun gezondheid. Er is een enorme hausse aan ‘voedings-zelf-help’ boeken, en er wordt veel geëxperimenteerd met eigen diëten. Zo is naar schatting de helft van de Nederlandse kankerpatiënten (in 2020 ca. 100.000 per jaar) actief bezig met nieuwe voedselroutines. Het cruciale punt is dat algemene voedingsrichtlijnen wel een richting geven, maar individuele verschillen niet kunnen verklaren; bij wijze van spreken waarom de één wel dik wordt van kaas en de ander niet. Anderzijds heeft de Nederlandse tuinbouwsector behoefte aan nieuwe economische perspectieven. Marktposities hoofdzakelijk gebaseerd op productie efficiëntie en schaalgrootte staan sterk onderdruk door wereldwijde concurrentie. Er is sterk behoefte aan nieuw doorbraakthema’s die de tuinbouwsector opnieuw positioneert. En tot liggen er biomedische onderzoeksresultaten op de plank die een basis kunnen vormen voor voedsel op maat: Personalised food. Zo werd in maart 2013 de metabole routekaart van het menselijk lichaam wereldkundig gemaakt. Deze routekaart biedt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van geïndividualiseerd voedseladvies.

 

Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder valt op door de rijke biomedische expertise op dit vlak, die echter nog onvoldoende gevaloriseerd kan worden richting de tuinbouwsector en voedingsmiddelen industrie. Hieruit is het project ‘Verkenning Business Potentieel Personalised Food’ ontstaan. Doel van dit project is: het identificeren van kansen op een geslaagde match tussen de recente biomedische bevindingen rondom de metabole routekaart, diergezondheid, plantinhoudsstoffen, land- en tuinbouwproducten, voeding en patiëntenorganisaties.

Een kansrijke match uit zich in de omschrijving van een of meerdere business coalities, inclusief inschatting van de benodigde randvoorwaarden zodat de business coalitie tot realisatie van een business model te komen: experimenteerruimte, financiering, een goed geformuleerde wens van patiëntenorganisaties, organisatie, onderzoek, onderwijs, beleid enz.

Een business coalitie in Personalised Food wordt gedefinieerd als de partijen die een logische verbinding maken tussen een aandoening, patiëntenorganisaties, plantinhoudsstoffen, biomedische analyse, tuinbouwproducten en voeding, met de intentie om tot een business model te komen.

Het project bevatte een onderzoeksdeel en een onderwijsdeel. In het onderwijsdeel is de Human Capital Agenda voor Personalised Food in kaart gebracht: welke competenties hebben toekomstige arbeidskrachten nodig die in Personalised Food werkzaam willen zijn? Is het bestaande opleidingsaanbod daarvoor afdoende? Zo nee, wat is er dan nog nodig?

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel/Amsterdam Economic Board, de provincie Flevoland en het Centre of Expertise Greenport, waarin CAH Vilentum participeert. De projectleiding is in handen van lector Gaston Remmers, met ondersteuning van OMFL (Karin Senf). De kerngroep bestaat uit: Fytagoras B.V., Amsterdam Economic Board, VU/Swammerdaminstituut, Provincie Flevoland, Green Health consortium, Inspire2Live (patiëntenorganisatie), Kenniscentrum Plantenstoffen, Centraal Veterinair Instituut. Looptijd van het project was januari – augustus 2014.

InnovatieArena Personalised Food 13 mei 2014

Op 13 mei 2014 vond de InnovatieArena Personalised Food plaats, op de vestiging van CAH Vilentum hogeschool in Almere. Het programma bestond uit een informatief gedeelte met een viertal kernachtige presentaties, een interactieve ronde waarin deelnemers bouwstenen voor de ontwikkeling van Personalised Food definieerden, en een slotdeel waarin een aantal potentiele businesscoalities werd verkend.

Alle presentaties zijn hieronder integraal te zien en beluisteren (incl ppt beelden).

Samenvatting innovatieArena Personalised Food 13 mei 2014

Op 13 mei 2014 vond de Innovatiearena Personalised Food plaats, op CAH Vilentum hogeschool Almere. Deze video vat de uitkomsten van deze middag samen en introduceert kernachtig de opgaven. (9 min)

Planten als meervoudige medicijnen

Henri Korthout (Fytagoras B.V.) legt uit waarom planten meervoudige medicijnen zijn, en hoe we van de single drug – single target benadering van gezondheid kunnen doorgroeien naar een multiple drug – multiple target benadering. (17 min)

Wat is het speelveld van Personalised Food?

Onder het motto “Vertrouwen in het Lijf” introduceert projectleider Gaston Remmers het project “Verkenning van het Business Potentieel van Personalised Food”, en zet het speelveld neer. (18 min)

Personalised Food en de Metabole Kaart

Tijdens de Innovatiearena Personalised Food op 13 mei 2014 legde Prof. dr. Hans Westerhoff glashelder uit wat de potenties zijn van de metabole kaart voor de ontwikkeling van gepersonaliseerd voedingsadvies en voeding. (18 min)

De tuinbouwsector en Personalised Food

Rob Baan, directeur van Koppert Cress, motiveert waarom de tuinbouwsector Personalised Food zou moeten omarmen. Videoboodschap gemaakt t.b.v. InnovatieArena Personalised Food, 13 mei 2014. (8 min)

Wat denken patienten van Personalised Food?

Chantal Gill’ard (Inspire2Live, VSOP) vertolkt in een interview met dagvoorzitter Olaf van Kooten de visie van patienten op de ontwikkeling van Personalised Food, tijdens de InnovatieArena op 13 mei 2014. (4 min)

Ook geboeid door Personalised Food?

Neem contact op om te ervaren wat Habitus voor u kan doen.

g.remmers@habitus.nu